Zahajovací oddílovka Trojky 6/9/2008

Po prázdninách jsme se sešli v hojném počtu. První oddílovka byla ve znamení domlouvání na celém skautském roce, době družinovek, bodování, výzdobě oddílové místnosti a plno dalších věcech … Určitě ale nechyběla spousta her, jak známých tak nových a myslím že start do nového roku se nám podařil a doufám, že nám to vydrží až do tábora 2009 :o)

 

[useyourdrive dir=”1JVDAOw5gSknzJ1d3EXe8KlSmtX9UbzM-” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *