Den Zamyšlení u Tuláků

22.2. tento den je mezi skauty na celém světě označován jako “Thinking day” čili Den Zamyšlení, unás též znám pod názvem Den sesterství. V našem oddíle jsme se tento rok rozhodli zapojit a udělat v úterý 22.2. malou oddílovku na téma “Rovnoprávnost” jak mezi Severem a Jihem  tak ženami a muži. Hlavní vedoucí oddílovky byla Elka ze Squawek jež zastupovala ženy – Elo díky.

Fotky jsou ze hry “Poslouchej můj hlas” kde vlčata naváděli rádce překážkovou dráhou.

Zapsal Hrach

 

[useyourdrive dir=”1cF3WlidMjeUPYj1H2FlJiddz12FmmDN4″ account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *