Sportovní DOpoledne pro nejmenší 2010

proběhlo v neděli 23. 5. 2010 letos netradičně dopoledne, protože v odpoledních hodinách se konala v Ratíškovicích akce podobného typu na farní zahradě.

Opět jsme objednali skákací hrad a nachystali desítku sportovních stanovišť na celém prostoru Dětského hřiště Pod junáckou vlajkou. Přípravy se vyplatili, protože ihned po inzerovaném zahájení  akce (po 10. hod.) se začali trousit děti s rodiči a nakonec jich bylo přes padesát. Všechny děti si řádně zacvičili a pak zařádili na nafukovacím hradě – posléze dostali malou odměnu a diplom. Všem se  toto sportovní dopoledne líbilo, což jde vidět i z přiložených fotografií.             Zapsal: Palis

 

[useyourdrive dir=”12JhZuo8CV8EPpCBqV00mYrkzUEXb-n1k” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *