Polibek Můzy pro Hracha

Polibkem můzy je často označovaný příchod dobrého nápadu či podmět jež nás inspiroval (Wikipedie i Ottův slovník nijak o tomto fenoménu nepojednávají)

Ale je to i skautská soutěž ( http://verejnost.polibekmuzy.cz/ ) s uměleckým zaměřením.

Nějakou shodou zvláštních okolností jsem se já Hrach (přezdívaný též umělecký analfabet) dostal do soutěže. Nejspíš to byl opravdu Polibek múzy.

Text k dílu hovoří jasně:

Toto dílo vzniklo kolektivní spoluprácí. Děkuji moc mé ženě za podporu a odhodlání popostrčit mne do soutěže. Dále děkuji Essmu za výtvarnou pomoc. Velký dík patří i Marušce a Stenlimu za mentální podporu. Děcka děkuju. Je to ve mně Hrach

[useyourdrive dir=”13dWymecAsK2RYVpsYvtRgwt1r2hgjsmn” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *