Pochod kolem Ratíškovic

Naše spoluúčast na této akci spočívala:

1.) v poskytnutí veřejného prostoru (naší velkoplošné nástěnky) na propagaci pochodu

2.) v zajištění stanoviště ŠLAPADLO

3.) podpora účastí našich členů na pochodu (motivace – kdo byl – dostal body)

Bod číslo 2 zajišťoval Palis s Marušků a Aničků, Mrákoš z odd. Tuláci a Sojka z odd. Trojka.

Malá statistika XXVII. ročníku Pochodu kolem Ratíškovic konaného v sobotu dne 8. května 2010:

Trasa 10 km pěší – 419 pochodníků

20 km pěší – 89 pochodníků

45 km cyklo – 131 cyklistů

65 km cyklo – 48 cyklistů

Celkem – 687 účastníků

 

[useyourdrive dir=”12JGeeQ61CIwnEELyZcH7talnIhENVPCt” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *