Lesní brigáda – tyčky na tee-pee

proběhla v neděli 24. 4. 2010 dopoledne od 9 hod. do 12 hod. Bylo potřeba přidělat pár (asi 20) tyček na tee-pee a tak jsme se s laskavým svolením pana Tomančáka (za úklid lesa v rámci akce Brontosaurus) a pod odborným vedením Mary Tomana pustili do díla. Sešlo se nás 8 ks. Mara s pilů – drvoštěp, Palis s Aničků – fotografků, Svatik, Hasky a Hrach a jeho lidi: Kakao a Pája. Mara vybíral borovičky – grbále, polámané nebo co neměly budoucnost a kácel je, ostatní vytahovali a odklesťovali. Práce šla rychle od ruky a zanedlouho už jsme nakládali na-hrubo očištěné kmínky na Aviu (řídil Fanda s laskavým svolením majitele Zámečníctví Stokláska) a jeli tyčovinu složit. Vzhledem k tomu, že akce proběhla rychle a do oběda bylo dost  času, tak jsme udělali ještě malou brigádku okolo ohniště u klubovny: úklid, hrabání, štípání a chystání dřeva na páteční táborák – pálení čarodějnic. Zapsal Palis.

 

[useyourdrive dir=”12HOcrahki84f5m_nzdhb6k15xlnnQ7vo” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *