Betlémské světlo a půlnoční mše za skauty (24.12.2009)

Tak jako každoročně i letos se ratíškovičtí skauti zúčastnili této krásné celosvětové tradice a roznášeli ve vánoční čas Betlémské světlo po domácnostech, které k nám dorazilo až z Jeruzaléma. Odhadem udělali radost jen v Ratíškovicích tak ve 200 příbytcích. Také se konala půlnoční mše za skauty kterou sloužil otec Jiří Čekal. Kostel byl narvaný a mužský pěvecký sbor v čele se sbormistrem Robertem Blahou se překonával. Zvláště při čtyřhlasné písni Aleluja. Obě výše jmenované události se velmi vydařili jak patrno z přiložených fotografií. Palis

Bojové rozdělení u paní Bardůnové – u computeru bratr Bern

 

[useyourdrive dir=”176GApeou2LyfFsy8s15a80m50xL6_WZG” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all” searchcontents=”1″ upload=”1″ uploadrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber”]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *