Drákula 28

proběhla v pondělí 18. 10. 2010 jako obvykle na transfůzní stanici Hodonín. Přišlo nás jen 9 ks, z toho jedna prvnička, která stejně nebyla připuštěna. (Palis, Šakal, Fill, Obroda, Hrach, Havel, Izzik, Zdeňa, a Nika)

Jinak vše probehlo podle známého scénáře – odběr vzorku, dotazník, čaj, čekání, tlaková zkouška + ortel, čekání, odběr krve, šakalovo červené, skupinové foto, návštěva bufetu a následné vyjezení pařížského salátu, do kase pro jízdné a přesun na doplnění odebrané krve. “Musíte hodně pít” říká vždy zdravotní setra po odběru. Ozdravná kůra proběhla v minipivovaru Kunc pomocí piva Švihák.

 

[useyourdrive dir=”1FyQ8k2fJCNEZRnMMRRCWTTaclIHzKaCo” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *