Den v krojích 2010 – KPS

Den ve skautských krojích na Sv. Jiří (24.4.2010) letos připadl na sobotu a to se zrovna v Ratíškovicích konal košt vín, který někteří z našich členů pokud možno nevynechávají. Old skautů a skautských činnovníků tuto akci navštívilo dost, ale jen tři drželi poctivě tradici dne v krojích – Palis, Joka a HanyBany. Poku máte další fotografie z letošního dne v krojích, zašlete je prosím na e-mail: palis@email.cz. Dík Palis.       foto: Bruno Pytlíček z Olomouce, dík.

 

[useyourdrive dir=”1Fm1bpMK87VqIgvUucDhm8Dg9H1oRn5Xf” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *