O akci

Společně proti leukémii! (dříve Kapka naděje nebo jen Kapka) je humanitární akce Nadace pro transplantace kostní dřeně a Junák – český skaut.

Cílem akce je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby, a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace.

Každoročně během víkendu v polovině června umývají dobrovolníci z řad roverů, skautů a skautek ve věku 15-26 let – na předem sjednaných čerpacích stanicích po celé České republice přední skla přijíždějících automobilů, podávají řidičům informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Zároveň od nich přijímají do připravených kasiček finanční prostředky na program nadace.

Naše středisko se této akce pravidelně účastní, je-li oficiálně vyhlášena Junákem. Pravidelně se zapojujeme v Ratíškovicích a Vracově.

A jak nám to šlo minulé roky?

Benzínková sbírka je společná humanitární akce Junáka – českého skauta a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoci lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby. Sbírka probíhá na čerpacích stanicích po celé České republice. Skauti a skautky tam přijíždějícím autům umývají okna a řidičům podávají informace o činnosti nadace a možnostech pomoci. Ti […]

Ve dnech 8. a 9. června 2018 se oddíly Tuláci a Squaw zapojily do celostátní sbírky Společně proti leukémii, stejně jako i v předchozích letech. Celkem jsme umyli okna na 322 autech (v pátek 120 a v sobotu 202) a celková vybraná částka činí 16 616,- korun! To je opravdu hodně a všem, kteří se […]

Už poněkolikáté jsme se zapojily do dobročinné akce s názvem KAPKA. Tento rok se uskutečnila 12.6.2009. Na čerpací stanici v Ratíškovicích se nás sešlo 5 – Husky, Zuzka, Sýkorka, Bob a Fiš. Všem lidem co měli zájem přispět na Nadaci pro transplantace kostní dřeně jsme umyli přední sklo na autě. Všem dárcům děkujeme.   [useyourdrive […]

Jako už poněkolikáté jsme se vydali na benzínky protáhnout si tělo, omrknout nová auta no a mimo jiné taky umýt jim přední sklo (bohužel jsme byli někdy nuceni umývat sklo i těm starým:)). Nikoli však proto, abychom měli dobré svědomí, že všichni budou dobře vidět na cestu, ale proto, abychom vydělali nějaké peníze pro Nadaci […]

SPOLEČNĚ PROTI LEUKEMII Kapka je každoroční několikadenní akce, pořádaná Nadací pro transplantaci kostní dřeně a Junákem, svazem skautů a skautek ČR, na podporu programu transplantací kostní dřeně v České republice. Rok od roku je Kapka silnější a silnější, čímž více a více pomáhá nemocným. Nic z toho by nebylo možné bez Junáka. (MUDr. Vladimír Koza, […]

Rok od roku je Kapka silnější a silnější, čímž vice a více pomáhá nemocným. Nic z toho by nebylo možné bez Junáka. (MUDr. Vladimír Koza ,předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně) A tak se i náš oddíl zúčastnil této akce, která byla věnována výběru peněz na transplantaci kostní dřeně. Úkolem účastníků bylo umýt […]