O akci

Každoročně se podobně jako tisícovky dalších skautů po celém světě, zapojujeme do distribuce betlémského světla v obci. Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Betlémské světlo pravidelně přinášíme i do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích, roznos/rozdávání dále probíhá i ve Vracově a Čejkovicích. V posledních letech byl kvůli epidemiologické situace formát akce upraven a lidé si mohli světlo vyzvedávat na výdejních místech po obci.

Více informací https://www.betlemskesvetlo.cz/

A jak nám to šlo minulé roky?

Betlémské světlo se letos opět neroznášelo (kvůli opatřením proti covidu 19), ale byly určeny tři místa, kde si zájemci v určenou dobu mohli světlo odpálit. Jedno hnízdo bylo u muzea ve vagonu (Tuláci), další u kostela (Squaw) a poslední u Spolkového domu (Trojka). Mše svatá pak proběhla v pátek 24. 12. 2021 od 22 do 23 […]

Tradiční skautská akce Betlémské světlo v Ratíškovicích probíhá na Štědrý den 24. 12. 2019 dopoledne roznos po domácnostech a pak na Půlnoční mši v místním kostele sv. Cyrila a Metoděje.   [useyourdrive dir=”16PTxpRKVHlLL_ORAcJp8JANW0_BsQn1F” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Betlémské světlo v Ratíškovicích 2018 – již tradičně roznášejí na štědrý den členové ratíškovického Junáka do stovek domácností a také na půlnoční mši do chrámu Cyrila a Metoděje v Ratíškovicích.   [useyourdrive dir=”194li-hqMpuK94vzL9Y7LQSCmIV_z8Rdu” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”all” downloadrole=”all”]

Ohlédnutí za Betlémským světlem 2016 Je sobota 17. prosince 2016 něco po osmé ráno a já vyrážám směr vlakové nádraží Kyjov.  Skautský klobúk mám naražený do čela, petrolejku v kýblu za sedadlem … je to tady, začínajú Vánoce. Po cestě eště přemýšlám co je potřeba dořešit … s paní Bardúnovů sme domluvení – připraví nám […]

Rozdávání letošního Betlémského světla v Ratíškovicích začalo už 23/12 kdy si lidé mohli přijít pro světlo ke klubovně. Hlavní část roznášení proběhla tradičně 24/12, rozdělili jsme si trasy a pak už jsme se rozešli do ulic. Roznesli jsme světlo do zhruba dvou set ratiškovských domácností. Večer pak skauti přinesli světlo do kostela. Velký dík patří […]

Rozdávání letošního Betlémského světla v Ratíškovicích začalo už 23/12 kdy si lidé mohli přijít pro světlo ke klubovně. Hlavní část roznášení proběhla tradičně 24/12 kdy jsme se sešli snad v největším počtu v historii (úplné bezvětří, 12 stupňů a slunečná obloha udělali svoje :), rozdělili jsme si trasy a pak už jsme se rozešli do […]

I letos skauti vám přinesou betlémské světlo. Kdyby jste je náhodou nezastihli světlo si můžete vyzvednout od 10:00 do 12:00 na skautské klubovně nad MŠ ve Skoronicích.   [useyourdrive dir=”11SqxMtmScd2z2RhyWjxfdjXC2GzdG9lH” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Jako každý rok tak i letos skauti ze skoronic roznášeli po obcích Skoronice a Vlkoš betlémské světlo. Počasí moc nepřálo – moc foukalo, ale světýlko nezhaslo a připutovalo možná i k vám do domu a udělalo radost.    [useyourdrive dir=”11Wb3wHQDqde5kFoLxi3-pwTWTiysDEdi” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Jako každoročně jsme roznášeli na Štědrý den Betlémské světlo do rodin v Ratíškovicíh. Roznášejících se sešlo kolem dvacítky, ale i tak obejít skoro 200 domů dá zabrat a všem roznašečům za to patří velký dík.   [useyourdrive dir=”1tP1wqc8b9B1dEkriWHOZkgiVH4RT8x5k” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]

Jako každoročně jsme roznášeli na Štědrý den Betlémské světlo do rodin v Ratíškovicíh. Roznášejících se sešlo ke dvaceti, ale i tak obejít skoro 200 domů dá zabrat a všem roznašečům za to patří velký dík.   [useyourdrive dir=”1JyJHDOlgwkDVbPr22-XGn42VyNZUaI1r” account=”106774418589027514443″ mode=”gallery” viewrole=”administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest” downloadrole=”all”]